Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Kontakt

Kontakt informacije

Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt / National NCP coordinator

Damir Jeličić

Telefon/Phone: +385 1 4594 457
Faks/Fax: +385 1 4594 439
E-pošta/E-mail: damir.jelicic@mzos.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta / Ministry of Science, Education and Sports

 

Pravna pitanja / Legal aspects

Manda Japunčić, Martina Kožul Kolarić

Telefon/Phone: +385 1 5005 964
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: manda.japuncic@mobilnost.hr

Telefon/Phone: +385 1 5557 856
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: martina.kozulkolaric@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Telefonski upiti: radnim danom od 9 do 12 sati / Phone calls: business days from 9 a.m. to 12 p.m.

Financijska pitanja / Financial aspects

Vanja Malašić, Ana Ključarić (na roditeljskom dopustu)

Telefon/Phone: +385 1 5556 890
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: vanja.malasic@mobilnost.hr 

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Telefonski upiti: radnim danom od 9 do 12 sati / Phone calls: business days from 9 a.m. to 12 p.m.

Europsko istraživačko vijeće / European Research Council

Nina Sertić

Telefon/Phone: +385 1 5556 892
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: nina.sertic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Buduće i tehnologije u nastajanju / Future and Emerging Technologies

Alan Hrvoje Pavletić

Telefon/Phone:+385 1 4594 368 
Faks/Fax: +385 1 4594 316
E-pošta/E-mail: Hrvoje.Pavletic@mzos.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta / Ministry of Science, Education and Sports

Marie Sklodowska-Curie akcije za stjecanje vještina, izobrazbu i razvoj karijere / Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development

Sandra Vidović, Ana Ključarić (na rodiljnom dopustu)

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
sandra.vidovic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Telefonski upiti: radnim danom od 9 do 12 sati / Phone calls: business days from 9 a.m. to 12 p.m.

Europske istraživačke infrastrukture / European Research Infrastructures

Željka Skočilić

Telefon/Phone: +385 1 4594 346
Faks/Fax: +385 1 4594 349
E-pošta/E-mail: Zeljka.Skocilic@mzos.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta / Ministry of Science, Education and Sports

Informacijske i komunikacijske tehnologije / Information and Communication Technologies (ICT)

Irena Žilih (zamjena za Katarinu Vukušić)

Telefon/Phone: +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  irena.zilih@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada / Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing

Tina Kokan

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: tina.kokan@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Svemir / Space

Mirjana Vuk

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Pristup financijskim sredstvima / Access to Finance

Matko Bošković

Telefon/Phone: +385 1 488 1034
Faks/Fax: +385 1 488 1009
E-pošta/E-mail: 
matko.boskovic@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Mala i srednja poduzeća / SMEs

Renato Vrebac

Telefon/Phone: +385 1 235 2629
Faks/Fax: +385 1 235 2602
E-pošta/E-mail: 
renato.vrebac@hamagbicro.hr

dajana.stekovic@hamagbicro.hr 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života / Health, demographic change and wellbeing

Tina Kokan

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: tina.kokan@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurna, čista i učinkovita energija / Secure, clean and efficient energy

Maja Salapić

Telefon/Phone: +385 1 5005 958
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: maja.salapic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija; biotehnologija / Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and bioeconomy; Biotechnology

Marina Jurjević

Telefon/Phone: +385 1 5556 756
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  marina.jurjevic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine / Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Marina Jurjević

Telefon/Phone: +385 1 5556 756
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  marina.jurjevic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Pametan, zeleni i integrirani promet / Smart, green and integrated transport

Maja Salapić

Telefon/Phone: +385 1 5005 958
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: maja.salapic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Uključiva, inovativna i promišljena društva / Inclusive, innovative and reflective societies

Natalia Radovčić (zamjena za Marinu Pražetinu)

Telefon/Phone: +385 1 5542 064
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  natalia.radovcic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana / Secure societies: Protecting feedom and security of Europe and its citizens

Irena Žilih (zamjena za Katarinu Vukušić)

Telefon/Phone: +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: irena.zilih@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja / Spreading excellence and widening participation

Mirjana Vuk

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Znanost u i za društvo / Science with and for Society

Natalia Radovčić (zamjena za Marinu Pražetinu)

Telefon/Phone: +385 1 5542 064
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  natalia.radovcic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Euratom

Nevenka Novosel

Faks/Fax: +385 1 4881 780
E-pošta/E-mail: nevenka.novosel@dzrns.hr

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost / State Office for Radiological and Nuclear Safety

Zajednički istraživački centar / Joint Research Centre

Vanja Malašić

Telefon/Phone: +385 1 5556 890
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  vanja.malasic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes