Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Kontakt

Kontakt informacije

Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt / National NCP coordinator

Željka Skočilić

Telefon/Phone: +385 1 4594 346 
Faks/Fax: +385 1 4594 439
E-pošta/E-mail: zeljka.skocilic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

 

Pravna pitanja / Legal aspects

Martina Kožul Kolarić

Telefon/Phone: +385 1 5556 883
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:
martina.kozulkolaric@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Financijska pitanja / Financial aspects

Ana Ključarić

Telefon/Phone: +385 1 5005 961
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.kljucaric@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Telefonski upiti: radnim danom od 9 do 12 sati / Phone calls: business days from 9 a.m. to 12 p.m.

Europsko istraživačko vijeće / European Research Council

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt.

Telefon/Phone: 
Faks/Fax: 
E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr

Do imenovanja nacionalne kontakt osobe molimo kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Buduće i tehnologije u nastajanju / Future and Emerging Technologies

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt.

Telefon/Phone: +385 1 4594 368 
Faks/Fax: +385 1 4594 316
E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr

Do imenovanja nacionalne kontakt osobe molimo kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Marie Sklodowska-Curie akcije za stjecanje vještina, izobrazbu i razvoj karijere / Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development

Sandra Vidović, Ana Ključarić

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
sandra.vidovic@mobilnost.hr

Telefon/Phone: +385 1 5005 961
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.kljucaric@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Europske istraživačke infrastrukture / European Research Infrastructures

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt.

Telefon/Phone: 
Faks/Fax: 
E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr

Do imenovanja nacionalne osobe za kontakt molimo kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Informacijske i komunikacijske tehnologije / Information and Communication Technologies (ICT)

Katarina Vukušić

Telefon/Phone: +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:
katarina.vukusic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada / Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing

Ana Knežević

Telefon/Phone: +385 1 5557 856
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
ana.knezevic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Svemir / Space

Mirjana Vuk

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Pristup financijskim sredstvima / Access to Finance

Matko Bošković

Telefon/Phone: +385 1 488 1034
Faks/Fax: +385 1 488 1009
E-pošta/E-mail: 
matko.boskovic@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Mala i srednja poduzeća / SMEs

Renato Vrebac, Dajana Šteković

Telefon/Phone: +385 1 235 2629
Faks/Fax: +385 1 235 2602
E-pošta/E-mail: 
renato.vrebac@hamagbicro.hr

Telefon/Phone:
Faks/Fax: +385 1 235 2602
E-pošta/E-mail: 
dajana.stekovic@hamagbicro.hr 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života / Health, demographic change and wellbeing

Viktor Koska

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: viktor.koska@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurna, čista i učinkovita energija / Secure, clean and efficient energy

Maja Salapić (na porodiljnom dopustu)

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt.
Do imenovanja nacionalne osobe za kontakt slobodno se obratite na ncp@mobilnost.hr.

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija; biotehnologija / Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and bioeconomy; Biotechnology

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt

Telefon/Phone:
Faks/Fax: 
E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr
Do imenovanja nacionalne osobe za kontakt molimo kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine / Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt

Telefon/Phone: 
Faks/Fax: 
E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr
Do imenovanja nacionalne osobe za kontakt molimo kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Pametan, zeleni i integrirani promet / Smart, green and integrated transport

Maja Salapić (na porodiljnom dopustu)

Čeka se imenovanje nacionalne osobe za kontakt.
Do imenovanja nacionalne osobe za kontakt slobodno se obratite na ncp@mobilnost.hr.

Uključiva, inovativna i promišljena društva / Inclusive, innovative and reflective societies

Viktor Koska

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  viktor.koska@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana / Secure societies: Protecting feedom and security of Europe and its citizens

Katarina Vukušić

Telefon/Phone: +385 1 5557 852
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
katarina.vukusic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja / Spreading excellence and widening participation

Mirjana Vuk, Viktor Koska

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: viktor.koska@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Znanost u i za društvo / Science with and for Society

Viktor Koska

Telefon/Phone: +385 1 5557 853
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  viktor.koska@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Euratom

Nevenka Novosel

Faks/Fax: +385 1 4881 780
E-pošta/E-mail: nevenka.novosel@dzrns.hr

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost / State Office for Radiological and Nuclear Safety

Zajednički istraživački centar / Joint Research Centre

Sandra Vidović

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
sandra.vidovic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes