Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Euratom

Euratom

Euratom

Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) je 1957. godine potpisala sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije.

Euratom je pravno odvojen od Europske unije te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima.

Program Euratom se sastoji od dva pridružena specifična programa. Prvi se odnosi na tzv. indirektne akcije vezane za istraživanja u području energije fuzije te nuklearne fisije i zaštite od zračenja. Drugi se odnosi na tzv. direktne akcije u području nuklearnih istraživanja koja provodi Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre - JRC). Isti je osnovan u sklopu sporazuma o Euratomu te je u međuvremenu postao europska vodeća institucija u području nuklearnih istraživanja.

Indirektne akcije Euratoma se provode pod nadzorom Opće uprave za istraživanja i inovacije Europske komisije (EC Directorate-General for Research and Innovation).

Temeljem poziva za natječaj financiraju se projekti u području energije fuzije te nuklearne fisije i zaštite od zračenja.

Cilj programa Euratom je izaći u susret najvećim problemima i izazovima u području nuklearnih istraživanja i doprinijeti daljnjem jačanju Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u sektoru nuklearne energije. Program Euratom pruža potporu postojećim politikama Europske zajednice te ujedno odgovara novim političkim potrebama. Nadalje potiče stvaranje kritične mase i novih struktura u ključnim područjima istraživanja na europskoj razini, te promidžbu slobodnog kretanja ideja, znanja i istraživača. Ukratko, cilj programa je razvoj znanja te poboljšanje znanstvene i tehnologijske stručnosti, sposobnosti i tzv. "know-how" kao potpora sigurnosti, pouzdanosti, održivosti i isplativosti nuklearne energije.

Više informacija o Euroatomu možete pronaći na sljedećoj poveznici:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom