Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Industrijsko vodstvo
  • Nano i biotehnologija, materijali i obrada
  • Natječaji
  • Najava otvaranja poziva “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: “Next-Generation Batteries”

Nano i biotehnologija, materijali i obrada » Natječaji

Najava otvaranja poziva “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: “Next-Generation Batteries”
10.12.2018.

Najava otvaranja poziva “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: “Next-Generation Batteries”

Dana 24. siječnja 2019. otvorit će se poziv s ukupnim proračunom od 114 milijuna eura iz Programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020. za pitanja povezana s baterijama, čime će se doprinijeti i ciljevima Europskog saveza za baterije. Dodatne teme za projekte povezane s baterijama objavit će se 2020., i za njih će se namijeniti ukupno 70 milijuna eura.

Europska komisija objavila je na Portalu za sudionike 7 tema koje se nalaze na sljedećim poveznicama:

Teme su ranije objavljene unutar tri područja “Sigurna, čista i učinkovita energija”, “Pametan, zeleni i integrirani promet” i “Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada”, ali su naknadno odlukom EK izuzete iz postojećih radnih programa i objavljene zasebno u dokumentu Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 Cross-cutting activities.

U svjetlu Pariškog sporazuma (COP21), kao i ciljeva EU 2020 i EU 2050, postoji potreba za značajnim smanjenjem emisije CO2 i stakleničkih plinova u kratkom razdoblju. Električne baterije trenutačno se smatraju važnim tehnološkim čimbenicima za poticanje prijelaza na de-karbonizirano društvo, integrirajući obnovljive i čiste izvore energije (kao što su energija vjetra i fotonaponske energije) u električnu mrežu, posebice elektrifikacijom prijevoza. Skladištenje energije zajednički je nazivnik koji uključuje i elektro-mobilnost i stacionarne aplikacije unatoč različitim ograničenjima koja se primjenjuju na svaku od tih aplikacija u stvarnom životu.

Električne baterije nedavno su ostvarile značajna poboljšanja u smislu njihove tehničke izvedbe (kao što su gustoća energije, gustoća snage, toplinska stabilnost i trajnost) i ekonomske isplativosti. Takva poboljšanja glavni su doprinos uspješnom uvođenju električnih vozila (koja postaju jeftinija i imaju dulji raspon) i stacionarnih sustava za pohranu energije.

Konkurentnost novih naprednih sustava za pohranu energije ili održivih baterija snažno ovisi o performansama i troškovima baterija te materijalima koji se koriste za proizvodnju baterijskih ćelija. To posebno vrijedi za brzo rastuće tržište električnih vozila. Međutim, svjetskom proizvodnjom baterijskih ćelija za automobile dominiraju azijske kompanije koje predstavljaju više od 90% sadašnjih svjetskih kapaciteta.

Stoga, bit će to vrlo velik izazov za europske tvrtke da nadoknade postojeći zaostatak. Europa mora držati korak s globalnim akterima kako bi spriječila tehnološku ovisnost o konkurentima i ostvarila širu korist od baterija u smislu otvaranja radnih mjesta, rasta i investicijskog potencijala. Prema dostupnim predviđanjima vrijednost tržišta baterija od 2025. mogla bi doseći 250 milijardi eura godišnje. Kako bi se suočio s izazovom, potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič pokrenuo je u listopadu 2017. EU Battery Alliance (Europski savez za baterije). Ta platforma za suradnju trenutno okuplja Europsku komisiju, zainteresirane zemlje EU-a, Europsku investicijsku banku i više od 260 dionika iz područja industrije i inovacija.

Odabrane teme predložene u ovom Pozivu obuhvaćaju odgovarajući spektar aktivnosti u području tehnologije električnih baterija: kratkoročno istraživanje za napredan litij-ion, elektrokemiju i proizvodne procese, kratkotrajno istraživanje za elektrokemiju čvrstog stanja, alate za modeliranje, nove materijale za stacionarne električne baterije, hibridizaciju baterija, nove generacije baterija za stacionarno skladištenje energije, sljedeću generaciju i validaciju akumulatora i sustava za upravljanje akumulatorima.

Uz COP 21 i de-karbonizaciju, cjelokupne predložene aktivnosti su u skladu s politikama energetske zajednice, kao i planom SET-a (Europski strateški plan razvoja energetskih tehnologija) i STRIA-om (Strateški program za istraživanje i inovacije u prometu).

Korisne poveznice: