Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU

AMPEU u Obzoru 2020.

 • NCP_WIDE.NET

  NCP_WIDE.NET

  Glavni cilj projekta NCP_WIDE.NET je stvoriti transnacionalnu mrežu nacionalnih osoba za kontakt (NCP) za aktivnost Širenje izvrsnosti i sudjelovanja u programu Obzor 2020., kako bi se olakšala transnacionalna suradnja s ciljem identificiranja i dijeljenja dobrih praksi i podizanja općeg standarda podrške programa podnositeljima zahtjeva.

  Projekt služi kao platforma za učenje transnacionalnih aktivnosti širenja izvrsnosti i sudjelovanja, iskorištavanja sinergija distribuiranih znanja, kolektivnog razvoja i treninga. Mreža će razvijati usluge pomoći korisnicima u  sudjelovanju u svim aktivnostima širenja izvrsnosti i sudjelovanja: ERA Chairs, Twinning i Teaming.

  Projekt traje od 01.01.2015. do 31.12.2019.

  AMPEU sudjeluje u nekolliko radnih paketa NCP_WIDE.NET projekta, izgradnji kapaciteta nacionalnih osoba za kontakt kroz obuku i radionice, potpori aktivnostima širenja izvrsnosti i sudjelovanja, organizacije poslovnih susreta i suradnje te diseminaciji i promociji rezultata.

  Finanacijska vrijednost NCP_WIDE.NET projekta iznosi 1.999.521 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 27.894,00 eura. Konzorcij čini 17 partnera, a poljska institucija IPPT PAN je koordinator.

  Više o NCP_WIDE.NET projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.ncpwidenet.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u NCP_WIDE.NET projektu je Mirjana Vuk (mirjana.vuk@mobilnost.hr) i Nina Sertić (nina.sertic@mobilnost.hr)

 • Health NCP Net 2.0

  Health NCP Net 2.0

  Projekt Health NCP Net 2.0 (HNN2.0) europski je projekt financiran od strane Europske komisije u sklopu okvirnog programa Obzor 2020. Cilj projekta je poboljšanje usluga koje nacionalne kontakt osobe za Obzor 2020. nude prijaviteljima zainteresiranima za financiranje projekata u području zdravlja, kroz organiziranje različitih radionica, razmjene osoblja, komunikaciju s predstavnicima Europske komisije te organiziranjem događanja namijenjenih umrežavanju prijavitelja. 

  Projekt traje od 01.12.2014. do 30.11.2018. godine.

  AMPEU sudjeluje na nekoliko radnih paketa u projektu koji se odnose na izradu raznih publikacija, organizaciju međunarodnih radionica i brokerage evenata te aktivnosti komunikacije i diseminacije informacija.

  Projekt HNN2.0 vrijedan je ukupno 1.999.548,75 eura te financijski doprinos za AMPEU iznosi 29.250,00 eura. Konzorcij projekta čini 13 organizacija iz 13 različitih zemalja, a institucija koordinator projekta je Instituto de Salud Carlos III iz Španjolske.

  Službena stranica projekta: http://www.healthncp.net/

  Nacionalna osoba za kontakt za projekt HNN2.0 je Tina Kokan (tina.kokan@mobilnost.hr).

 • C-Energy 2020

  C-Energy 2020

  C-Energy 2020 europski je projekt koji okuplja mrežu iskusnih i manje iskusnih nacionalnih osoba za kontakt za područje Sigurne, čiste i učinkovite energije koji dolaze iz 18 organizacija sa sjedištem u državama članicama Europske unije i pridruženim zemljama. Projekt će osnaživati kapacitete nacionalnih osoba za kontakt u području energije i to kroz organizaciju treninga, radionica, webinara, twinning aktivnosti i slično te će organizirati treninge i međunarodne poslovne susrete za istraživače i poduzetnike.

  Glavni ciljevi projekta C-Energy 2020 obuhvaćaju:

  - jačanje mreže nacionalnih osoba za kontakt (NCP) u području energije

  - pružanje usluga visoke kvalitete prijaviteljima

  - brže snalaženje novih i manje iskusnih nacionalnih osoba za kontakt u EU okvirnim programima za istraživanje i inovacije

  Projekt traje od 01.12.2014. do 30.11.2018.

  AMPEU sudjeluje u svih pet radnih paketa C-Energy 2020 projekta te je voditelj zadatka organizacije twinning aktivnosti.

  Finanacijska vrijednost C-Energy 2020 projekta iznosi 1.500.000 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 22.000,00 eura. Koordinator projekta je talijanska institucija APRE.

  Više o C-Energy 2020 projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.c-energy2020.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u C-Energy 2020 projektu je Maja Salapić (maja.salapic@mobilnost.hr

   

 • Idealist2018

  Idealist2018

  Idealist2018 je transnacionalni mrežni projekt nacionalnih osoba za kontakt za područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

  Idealistova međunarodna mreža aktivna je od 1996. godine te okuplja više od 65 partnera, kako iz zemalja članica EU, tako i pridruženih („associated states“), istočnoeuropskih partnerskih zemalja (EEPC), mediteranskih partnerskih zemalja (MPC) i ostalih, primjerice Guatemale, Argentine, Bolivije, Meksika, Dominikanske republike, Ugande i Kanade. Koordinator projekta je izraelski centar za istraživanje i razvoj MATIMOP ISERD.

  Projekt je fokusiran na kontinuiranu edukaciju i profesionalizaciju nacionalnih osoba za kontakt s ciljem što bolje podrške prijaviteljima te njihove uspješnosti u programu Obzor2020.

  Osim toga, Idealist nudi i usluge pronalaska partnera za formiranje konzorcija kroz platforme za potragu za partnerima („partner search tool“) te organizaciju susreta poslovnog umrežavanja („brokerage events“) u sklopu ICT konferencije koja se održava pod pokroviteljstvom Europske komisije. Isto tako, dva puta godišnje, Idealist organizira jedinstvenu uslugu pred-evaluacije projektnih prijedloga („pre-proposal check“).

  AMPEU u projektu sudjeluje u pružanju podrške unutar radnog paketa za usluge prijaviteljima, diseminaciju i komunikaciju te radnog paketa koji je fokusiran na monitoring i reviziju.

  Projekt Idealist2018 započeo je u siječnju 2015. godine te traje 48 mjeseci. Financijska vrijednost projekta iznosi 3,999,995.31 €, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 24,937.50 €.

  Više o projektu Idealist2018 možete vidjeti na poveznici http://www.ideal-ist.eu/

  Nacionalna kontakt osoba u projektu Idealist2018 je Katarina Vukušić (katarina.vukusic@mobilnost.hr).

 • SEREN3

  SEREN3

  SEREN3 je mrežni projekt nacionalnih osoba za kontakt za područje Sigurnih društava s općenitim ciljem jačanja transnacionalne suradnje, dijeljenja iskustava i dobre prakse te podizanja standarda podrške prijaviteljima diljem EU, pridruženih te trećih zemalja.

  Za postizanje cilja projekt je utvrdio aktivnosti koje korespondiraju sa specifičnim projektnim ciljevima, a to su kontinuirana profesionalizacija nacionalnih osoba za kontakt, osnaživanje sudjelovanja relevantnih dionika u financiranju iz Obzora 2020. te podrška prijaviteljima u umrežavanju kroz platformu za potragu za partnerima, organiziranju susreta poslovnog umrežavanja, treninga i drugih oblika suradnje s prijaviteljima koja treba doprinijeti uspješnosti projektnih prijava u sklopu ovog društvenog izazova.

  AMPEU u projektu sudjeluje u nekoliko radnih paketa – izgradnji kapaciteta nacionalnih osoba za kontakt, osnaživanju sudjelovanja dionika te diseminaciji i promociji rezultata.

  Projekt je započeo 01.05.2015. te traje 36 mjeseci. Koordinator projekta je talijanska agencija za promociju europskih istraživanja APRE. Ukupna vrijednost projekta je 1.995.451,00 €, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 30.095,00 €.

  Više o projektu SEREN3 možete naći na poveznici http://www.seren-project.eu/index.php

  Nacionalna kontakt osoba u projektu SEREN3 je Katarina Vukušić (katarina.vukusic@mobilnost.hr).

 • BioHorizon

  BioHorizon

  BioHorizon europski je projekt koji okuplja mrežu nacionalnih osoba za kontakt za područje Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomije i biotehnologije koji dolaze iz 15 organizacija sa sjedištem u zemljama članicama Europske unije te pridruženim zemljama. Glavni je cilj projekta osnažiti mrežu nacionalnih osoba za kontakt u području drugog društvenog izazova te razmjenom dobre prakse, usavršavanjima te umrežavanjem podići kvalitetu usluga nacionalnih osoba za kontakt u okviru programa Obzor 2020.

  Osim toga, BioHorizon:

  • Organizira susrete poslovnog umrežavanja za potencijalne prijavitelje programa Obzor 2020. za drugi društveni izazov
  • Organizira niz radionica i treninga za nacionalne osobe za kontakt u području Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanja mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomije
  • Organizira razmjene osoblja u svrhu učenja
  • Surađuje s drugim mrežama nacionalnih osoba za kontakt te sudjeluje u organizaciji zajedničkih aktivnosti kao što su informativni dani, susreti poslovnog umrežavanja te seminari i radionice.

  Predviđeno trajanje projekta je od 1. ožujka 2015. do 1. ožujka 2019. godine, a voditelj projekta je Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) iz Poljske.

  Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog paketa za organizaciju treninga i radionica te je član radne skupine koja je zadužena za organizaciju međunarodnih susreta poslovnog umrežavanja (brokerage events) s dodijeljenim budžetom od 39 187,50 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta BioHorizon http://www.ncp-biohorizon.net/.

  Nacionalna osoba za kontakt u BioHorizon projektu je Marina Jurjević (Marina.Jurjevic@mobilnost.hr).

 • NCPs CaRE

  NCPs CaRE

  NCPs CaRE europski je projekt koji okuplja mrežu nacionalnih kontakt osoba za područje Klimatskih aktivnosti, okoliša, učinkovitosti resursa i sirovine u okviru programa Obzor 2020. koji dolaze iz 23 organizacije iz Europe i svijeta. Glavni je cilj projekta ojačati međusobnu suradnju, razmjenu iskustava i dobre prakse te na taj način povećati kvalitetu usluge nacionalnih osoba za kontakt.

  Projekt provodi aktivnosti mentoriranja manje iskusnih nacionalnih osoba za kontakt kao npr. Twinning aktivnosti, redovno objavljuje priručnik dobre prakse, organizira treninge. Osim toga, NCPs CaRE organizira radionice i seminare s iskusnim predavačima, susrete poslovnog umrežavanja te platformu za umrežavanje.

  Predviđeno trajanje projekta je od 1. veljače 2015. do 1. veljače 2019. godine, a voditelj projekta je njemačka organizacija, Project Management Agency Juelich (Pt Juelich).

  Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za organizaciju twinning aktivnosti (razmjena osoblja) s dodijeljenim budžetom od 74 000 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta NCPs CaRE, http://www.ncps-care.eu.

  Promotivni video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=tfS6C3udZLc

  Nacionalna osoba za kontakt u NCPs CaRE projektu je Marina Jurjević (Marina.Jurjevic@mobilnost.hr).

 • Net4Society

  Net4Society

  Net4Society je mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za 6. Društveni izazov “Europa u promjenjivom svijetu-uključiva, inovativna i promišljena društva”.

  Projekt aktivno podržava umrežavanje znanstvene zajednice kroz Research Directory, pruža informacije znanstvenicima društvenih i humanističkih znanosti o mogućnostima financiranja u Obzoru 2020. te omogućuje podršku u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na natječaje.

  Posebni fokus Net4Society projekta je podrška uspješnoj integraciji društvenih i humanističkih znanosti u program Obzor 2020.

  Osim znanstvenoj zajednici mrežni projekt Net4Society pruža podršku i nacionalnim kontakt osobama kroz organizaciju radionica, treninga, razmjenu iskustava i dobre prakse kako bi stekli što bolja znanja te na taj način povećali kvalitetu usluga nacionalnih osoba za kontakt.

  Provedba projekta počela je 01. veljače.2015., a predviđeno trajanje projekta je 48 mjeseci. Koordinator projekta je Deutsches zentrum für luft- und raumfahrt (DLR), a Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za komunikaciju (promocija i diseminacija).

  Ukupna vrijednost financijskih sredstava dodjeljena projektu je 2 999 989 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 35 460 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta http://www.net4society.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u Net4Society projektu je Marina Pražetina (marina.prazetina@mobilnost.hr).

 • Net4Mobility

  Net4Mobility

  Projekt Net4Mobility (Net4Mobility: Network of the Marie Skłodowska-Curie Actions National Contact Points) teži podizanju razine svijesti o mogućnostima financiranja putem Marie Sklodowska-Curie akcija (MSCA) unutar ne-akademskog i akademskog sektora, osobito o novim shemama financiranja.

  Glavni ciljevi projekta su zajednička potpora, podizanje znanja, stručnosti i kvalitete usluga koje pružaju nacionalne osobe za kontakt za MSCA te povećanje standarda podrške korisnicima (pripadnicima akademskog i ne-akademskog sektora te istraživačima). Projekt će pomoći manje iskusnim NCP da unaprijede svoju uslugu i steknu nova znanja kako bi njihovi korisnici postali konkurentniji.

  Projekt služi za povezivanje i suradnju nacionalnih osoba za kontakt za MSCA, širenje i razmjenu znanja kroz komunikacijske platforme, pružanje podrške istraživanju i inovacijama kroz ostvarivanje sinergijskog efekta u suradnji s Izvršnom agencijom za istraživanje (Research Executive Agency) te Europskom komisijom.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko aktivnosti Net4Mobility projekta, kao što su izrada evaluacija tematskih treninga (poput pravna i financijska pitanja u MSCA projektima, projektni menadžment u MSCA, prava intelektualnog vlasništva u MSCA projektima, i slično), izrade sveobuhvatnog vodiča za nove i manje iskusne MSCA NCP-eve (Newcomers Welcome Package), sudjelovanje u komentiranju Vodiča za prijavitelje za MSCA projekte čime se ostvaruje suradnja s Europskom komisijom.

  Projekt traje od 01.02.2015. do 31.01.2018.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko radnih paketa Net4Mobility projekta, prvenstveno paketa koji se odnose na razvoj usluga nacionalnih osoba za kontakt kroz radionice i razmjenu iskustava, suradnju te diseminaciju i promociju rezultata.

  Financijska vrijednost Net4Mobility projekta iznosi 1.777.957,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 24.638,00 eura. Konzorcij čini 15 partnera, a švicarska organizacija EURESEARCH je koordinator.

  Više o Net4Mobility projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.net4mobility.eu/
  Nacionalne osobe za kontakt u Net4Mobility projektu su Sandra Vidović (sandra.vidovic@mobilnost.hr) i Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr).  

  Poveznice na novosti o aktivnostima na projektu dostupne su na:
  - mrežnoj stranici projekta: http://www.net4mobility.eu/
  - Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/net4mobility2?ref=hl
  - Twitter računu projekta: https://twitter.com/Net4Mobility
  - LinkedIn profilu projekta: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4345491

 • NCP Academy

  NCP Academy

  Glavni cilj NCP Academy projekta (National Contact Points for quality standards and horizontal issues) je poboljšanje vještina i znanja te daljnja izobrazba nacionalnih osoba za kontakt (NCP) vezano uz poznavanje i primjenu pravila i procedura programa Obzor 2020. Krajnji cilj je pružanje što kvalitetnije usluge savjetovanja korisnika te učinkovita organizacija i vođenje mreže nacionalnih osoba za kontakt. Projekt služi kao platforma za stvaranje i implementaciju sveobuhvatnog programa usavršavanja nacionalnih osoba za kontakt u obliku „NCP akademije“ (prvenstveno kroz treninge, radionice i webinare), koja bi svim nacionalnim osobama za kontakt, neovisno o vrsti područja u kojem djeluju, pružila kvalitetnu izobrazbu.

  Trenutno se izobrazba u projektu provodi prema sljedećim područjima:

  • pravna i financijska pitanja programa Obzor 2020.,
  • sinergija programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova te ostalih mjera,
  • cross-cutting pitanja (etika, rodna dimenzija i ostala slična pitanja), te
  • malo i srednje poduzetništvo i inovacije.

  Projekt traje od 10.12.2014. do 10.12.2017.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko aktivnosti NCP Academy projekta, kao što su izrada sveobuhvatnog izvješća o kvaliteti i učinku programa izobrazbe (treninzi, radionice, webinari), organizacija posebnog treninga u Hrvatskoj isključivo za članove konzorcija, sudjelovanje u izradi baze upita i odgovora zaprimljenih od REA-e (Research Executive Agency), sudjelovanje u radnom paketu u sklopu kojega se izrađuje metodologija ocjene kvalitete i učinka NCP sustava u europskim državama te u drugim projektnim aktivnostima.

  Financijska vrijednost NCP Academy projekta iznosi 1.967.828,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 45.000,00 eura. Konzorcij čini 16 partnera, a irska institucija ENTERPRISE IRELAND je koordinator.

  Više o NCP Academy projektu nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.ncpacademy.eu.

  Nacionalne osobe za kontakt u NCP Academy projektu su Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr) i Manda Japunčić (manda.japuncic@mobilnost.hr), nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja pri AMPEU, kao i Damir Jelčić (damir.jelcic@mzos.hr), nacionalni koordinator sustava Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj pri MZOS-u.

 • EURAXESS TOP III

  Glavni cilj projekta EURAXESS TOP III (Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network) je daljnje osiguravanje visoke kvalitete i postizanje ujednačenosti postojećih EURAXESS usluga, uz razvijanje i pružanje novih EURAXESS usluga mobilnim i ne-mobilnim istraživačima. EURAXESS TOP III projekt oslanja se na prijašnje EURAXESS projekte te tako osigurava kontinuitet razvoja EURAXESS mreže i usluga koje pruža. Projektne aktivnosti značajno će doprinijeti i razvoju znanja i vještina istraživača, povezujući ih s potrebama i kapacitetima istraživanja i inovacija u Europi. Jednako tako, ovaj projekt dat će snažnu potporu razvoju europske i međusektorske mobilnosti istraživača.

  Program EURAXESS ustanovljen je 2004. godine i danas se sastoji od gotovo 200 EURAXESS uslužnih centara u 40  europskih zemalja. Članovi EURAXESS mreže pomažu stranim istraživačima u rješavanju administrativno-pravnih poteškoća kod preseljenja u drugu zemlju radi provedbe znanstvenog istraživanja, a znanstvenim organizacijama pomaže u privlačenju vrhunskog znanstvenog kadra putem EURAXESS Jobs portala.

  Neke od novih usluga koje se razvijaju u projektu su tiču se razvoja karijera istraživača i promišljanje potreba istraživača odnosno ravnoteže poslovnog i privatnog života na različitim stupnjevima znanstvene karijere.  U sklopu projekta tako će se razviti nekoliko korisnih priručnika i uputa, kao što je Priručnik za planiranje karijera za mlade istraživače, analizirat će se postojeće prakse karijernih mogućnosti za životne partnere istraživača i sl.

  AMPEU na projektu koordinira radni paket koji se bavi izgradnjom kapaciteta mreže i promidžbom kroz: program studijskih posjeta i mentorstava za djelatnike EURAXESS uslužnih centara, dva velika mrežna treninga, kroz izradu online platforme za materijale s treninga i radionica. AMPEU će također provesti analizu kvalitete i učinka navedenih aktivnosti usavršavanja koje se nude u projektu, a osmislit će se i novi, učinkovitiji načini promocije EURAXESS mreže.

  Projekt traje od 01.09.2015. do 31.08.2018.

  Ukupna financijska vrijednost EURAXESS TOP III projekta iznosi 3.916.769,25 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 100.031,25 eura. Konzorcij čine 33 punopravna partnera i još 5 partnera u statusu povezane treće strane, a mađarska organizacija Bay Zoltan Nonprofit Ltd .(BZN) je koordinator.

  Više o EURAXESS TOP III projektu možete pronaći na mrežnoj stranici projekta:  https://topiii.eu/.

  Iz Hrvatske u EURAXESS TOP III projektu sudjeluju:

  prof. dr. sc. Neven Duić (neven.duic@fsb.hr), FSB
  Manda Japunčić (manda.japuncic@mobilnost.hr), AMPEU
  Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr), AMPEU
  Dea Marić (dea.maric@mobilnost.hr), AMPEU

   

 • SiS.net2

  SiS.net2

  SiS.net je mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za Znanost s društvom i za društvo.

  Glavni cilj projekta je suradnja, umrežavanje i razmjena iskustava i dobre prakse između nacionalnih kontak osoba za program Znanost s društvom i za društvo u svrhu jačanja kapaciteta nacionalnih kontakt osoba kako bi mogli pružiti što bolju i kvalitetniju uslugu i podršku znanstvenim organizacijama koje sudjeluju ili planiraju sudjelovati u programu Obzor 2020.

  Koncept i pristup  SiS.net projekta baziran je na 4 glavna aspekta i mjere potpore:

  1) zajedničko učenje;

  2) daljnja mobilizacija dionika u području Znanosti s društvom i za društvo;

  3) osiguravanje vidljivosti rezultata iz područja Znanosti s društvom i za društvo

  4) podizanje svijesti i komunikacija

  Provedba projekta počela je 01. studenog.2014., a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Koordinator projekta je The Icelandic Centre for Research (RANNIS), a Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za komunikaciju (promocija mreže).

  Ukupna vrijednost financijskih sredstava dodjeljena projektu je 1 999 593,75eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 23 500 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta http://www.sisnetwork.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u SiS.net projektu je Marina Pražetina(marina.prazetina@mobilnost.hr).